Lid worden van Cat-sitter Club De Haan?

We willen de aandacht vestigen op de regeling i.v.m. de lidgelden van onze vereniging:
De tarieven blijven onveranderd om het lidmaatschap voor iedereen toegankelijk te houden:
2,50 euro effectief lid, senior, junior
5 euro gewoon lid
13 euro steunend lid
vanaf 25 euro erelid (gratis sticker), bij handelaars vermelding van hun zaak

Betalingen graag op Bankrekening IBAN BE96 2800 3012 5005   BIC GEBABEBB van Cat-sitter Club De Haan vzw, P. Vandemoerelaan 47/0101, 8420 De Haan of afspreken via de secretaris op 0486/519138 of mail ons  Liefst met de jaarwisseling of op de algemene vergadering (cash).  Dringende oproep om de lidgelden geregeld te betalen. Dank!  Nadere toelichtingen: zie hieronder

Naar Vragenlijst


Nadere toelichtingen bij de Vragenlijst voor vrijwilligers en sympathisanten van Cat-sitter Club De Haan (C.S.C.) vzw:

U kan de Vragenlijst online doorsturen.  Een andere mogelijkheid is bellen naar 0486/ 519138 van Jeannine Strubbe, secretaris van de Cat- Sitter Club De Haan vzw en verantwoordelijk uitgever van deze vragenlijst, of mail ons

U wordt daarna zo vlug mogelijk gecontacteerd. Alvast bedankt !
Voor de goede werking van deze Club zullen veel vrijwilligers nodig zijn !

Auch Deutsche Katzenbesitzer können um Hilfe fragen !

Oproep aan alle dierenvrienden in De Haan !

Veel dierenvrienden, vooral kattenvrienden, helpen in hun eentje en kennen elkaar niet.
Wij hebben een *Cat-sitter Club De Haan vzw* opgericht om onze krachten te bundelen.
Onze bedoeling is in NOODSITUATIES bezitters van katten tijdelijk te helpen. Leden, invaliden, senioren en alleenstaanden zullen voorrang hebben (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname, brand ,...) De leden kunnen bij ons een cat- sit- partner vinden !
Nu de katten- en andere dierenproblemen in veel steden op een diervriendelijke manier aangepakt worden, willen wij in navolging van Gent, Oostende, Blankenberge en Knokke ook in De Haan ijveren voor een gemeentelijke sterilisatiecampagne.
Wij willen een schakel zijn tussen de gemeente en het asiel, om het aantal asielkatten zo laag mogelijk te houden.
Een asiel aanvaardt bovendien alleen *plaatsbare* katten.
Veel straatkatten (liever *vrije katten*) waren ooit huiskatten (gedumpt, of verloren gelopen ?) zodat ze in principe in gepaste omstandigheden dat weer kunnen worden. Dit vergt echter veel tijd en geduld.
Om met de Club hulp te bieden, hebben wij in de eerste plaats vrijwilligers nodig. Van zodra er mensen beschikbaar zijn, zal dit aan leden en inzenders van bijgaande vragenlijst bekendgemaakt worden via een info-blaadje *Het kattebelletje*.

??Daarom is het belangrijk bijgaande vragenlijst in te vullen of door te geven aan vrienden. Aan winkels en horeca zullen exemplaren overhandigd worden, indien zij dit wensen. Ook Toerisme, Milieudienst zullen hiervoor aangesproken worden, alsook O.C.M.W., Mutualiteiten en Kerklommer.??


Alvast bedankt,

Jeannine Strubbe - Secretaris vzw

Belangrijk om weten:
Vanaf nu heeft een *vrije kat* die gesteriliseerd is een KNIPJE in het linkeroor !

- Naar Vragenlijst

Contact: Jeannina Strubbe   GSM 0486 519138
Bankrekening Cat-Sitter Club De Haan vzw: IBAN BE96 2800 3012 5005   BIC GEBABEBB